HERFØLGE BJERGBY

VI BYGGER EN BY I 2025

At bygge en by, er en dynamisk proces. Derfor skal det du læser her, ses som et øjebliksbillede af udviklingsprocessen. Hvad du læser idag, kan være noget andet imorgen.

VISION

Når toget standser og du står af på Herfølge station - hvad enten du bor her eller er på besøg - vil du møde Herfølge Bjergby med Påskebjerget som det markante landskabstræk, der grænser op til en stor, åben fælled. Boligkvartererne ligger i kanten af fælledlandskabet. Fælleden inviterer alle, til at bevæge sig i de rekreative arealer med nyttehaver, et fuglekiggertårn, og måske en regnvandsbadesø, dyr, der græsser, træer og buske med frugter og bær. Bydelen har et varieret udbud af boligtyper til borgere i alle stadier i livet, ældre og unge, samt familier i forskellige konstellationer og i forskellige ejerformer og med forskellige indkomster. En blandet beboersammensætning, hvor der er rummelighed til, at man kan mene noget forskelligt, men har det til fælles, at man gerne vil involvere sig i fællesskabet og leve ressourcebevidst. Sammen med boligerne er der småerhverv fx en cykelsmed, en kunsthåndværker, et bryggeri, en lille butik, hvor du kan købe det nødvendigste og måske et lokalt bageri.

Der er også institutioner; Lillesyd Ude-Friskole, en kommunal daginstitution, et smukt sted man kan blive viet eller begravet. Og så kan man gå på cafe, pizzaria, spise finere og bare møde andre tilfældigt.


Det er i overordnende vendinger visionen for livet i Herfølge Bjergby.

Helhedsplanen


Her kan du downloade og læse helhedsplanen for Herfølge Bjergby, som er udarbejdet d. 10. januar 2023 i samarbejde med Køge Kommune, WERK og Vandkunsten

Bebyggelsen


Det foreløbige udkast til udstykningen og bebyggelsesprocessens etaper i LilleSyd-kvarteret. Artikler


Her finder du et udvalg af artikler mm., der er udgivet om tilblivelsen af Bjergbyen i årenes løb.Bjergbyen anno 2024


En by i udvikling. Her kan du læse mere om Ingrediensen, MAKKETUTTEN, Lillesyd Friskole og de andre steder der allerede er en del af Bjergbyen.