BEBYGGELSEN


DE 4 KVARTERE

Helhedsplanen inddeler området i fire kvarterer: Bjerggårdskvarteret, Frøgrunden, LilleSydkvarteret og Skovkvarteret. LilleSydkvarteret er den nordøstlige del af Bjergbyen og her den første etape af bebyggelsen vil ske.

LilleSyd-kvarteret

Når den endelig plan er bearbejdet, vil der være forskellige boligtyper og ejerformer - både eje, leje og andel. I første etape vil der være en større andel af små private havehusgrunde. Herefter vil der være opførsel af en større andel af rækkehuse og etagehuse op til 3 1/2 etager.

DEN FØRSTE BEBYGGELSESETAPE


FORELØBIGT UDKAST TIL UDSTYKNING

MED DIVERSE FORBEHOLD

  • Ca. 30 små grunde med forventet bebyggelsesprocent på 40 ekskl. skur/overdækket terrasse.
  • Ca. 45 rækkehuse i to etager, evt. med erhverv i stueetagen.
  • Fællesparkering.
  • Grunde kan evt. sammenlægges til en større grund til fx flerfamiliebolig og dobbelthuse.

TIDSPLAN

DEN OPTIMISTISK REALISTISKE 

Februar 2024

Politisk vedtaget - startredegørelse

Se startredegørelsen her


Februar - September 2024

Udarbejdelse af planforslag


Oktober 2024

Politisk behandling af planforslag


November - December 2024

Offentlig høring af planforslag


Januar 2025

Efterbearbejdning af indkomne bemærkninger


Første kvartal 2025

Endelig vedtagelse af planerne

HELÅRSHAVEHUSET

- Inspireret af kolonihaver konverteret til helårsbrug

- Eget hus på en lille grund på 200-300m2

- Mulighed for selv- og medbyg, men med krav om færdiggørelse

- Stiadgang uden biltrafik

- Bæredygtige byggematerialer med lavt CO2 aftryk

EKS. PÅ 4-VÆRELSES BOLIG PÅ 88 KVM

88 m2 hus med træskelet
Traditionelle konstruktionsprincipper
Isoleret til BR18 krav

Pris inklusive tilslutningsudgifter og rådgiverhonorarer og håndværkerudgifter er ca. 1.5 mio.kr i 2023 kroner uden andel af medbyg.