BEBYGGELSEN


LilleSyd-kvarteret

Når den endelig plan er bearbejdet, vil der være forskellige boligtyper og ejerformer - både eje, leje og andel. I første etape vil der være en større andel af små private havehusgrunde. Herefter vil der være opførsel af en større andel af rækkehuse og etagehuse op til 3 1/2 etager.

DEN FØRSTE BEBYGGELSESETAPE


FORELØBIGT UDKAST TIL UDSTYKNING

MED DIVERSE FORBEHOLD

- Ca. 44 små grunde med forventet bebyggelsesprocent på 40 ekskl. skur/overdækket terrasse
- Ca. 15 rækkehuse evt. med erhverv i stueetagen
- Fællesparkering
- Grunde kan evt. sammenlægges til en større grund til fx flerfamiliebolig
- Evt. fleksibel plan hvor små grunde kan konverteres til rækkehuse

TIDSPLAN

DEN OPTIMISTISK REALISTISKE 

November 2023

i gangsætning af lokalplan og kommunplantillæg på baggrund af enighed om udbygningsaftale vedr. infratruktur


Marts-april 2024

Lokalplanforslag forventes godkendt af Køge Byråd


Maj – juni 2024 (8uger)

Offentlig høring af lokalplanforslag og kommuneplanforslag


August - september 2024

Hvidbog over indkomne bemærkninger til samt justering af planforslagene


November 2024

Endelig vedtagelse af planforslagene


Årsskiftet 2024/2025

Forberede udstykning og salgsproces parallelt med planforslagenes færdiggørelse

HELÅRSHAVEHUSET

- Inspireret af kolonihaver konverteret til helårsbrug

- Eget hus på en lille grund på 200-300m2

- Mulighed for selv- og medbyg, men med krav om færdiggørelse

- Stiadgang uden biltrafik

- Bæredygtige byggematerialer med lavt CO2 aftryk

ØKONOMI

EKS. PÅ 80 KVM HELÅRSHAVEHUS

UDEN MEDBYGGERI OG MED EKSTERN FINANSIERING

80 m2 hus med træskelet
Traditionelle konstruktionsprincipper
Isoleret til BR18 krav

FORVENTET BUDGETPRIS, LEVERET NØGLEFÆRDIGT:

1.500.000,- INKL. MOMS


Prisen indeholder tilslutningsafgifter til el, vand, kloak samt honorarer til rådgivere.

ØKONOMI

PRISEKSEMPEL PÅ BYGGEGRUNDE